Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιγραφή Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα υπάγεται στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχει την έδρα του στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος εντάσσεται στα διεθνώς καθιερωμένα επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως προσδιορίζονται από την UNESCO, και είναι διεπιστημονικό, καθώς συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Σήμερα είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Close Menu