Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Στο Τμήμα, η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, καλλιεργείται από τον υπεύθυνο του προγράμματος ERASMUS, ο οποίος αναλαμβάνει συνεχείς πρωτοβουλίες για ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τα προγράμματα κινητικότητας.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οργανώνονται εκδηλώσεις και ενημερώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα, τόσο από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όσο και από τον υπεύθυνο του προγράμματος ERASMUS+

Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τα παρακάτω Iδρύματα του εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Thomas More Kempen , Geel, Belgium
PXL University College- Belgium
University College of Business in Prague
University College of International & Public Relations – Prague – Czech Rebuplic
Technical University of Liberec, Czech Republic
Fachhochshule Aalen- Germany
Deggendorf Institute of Technology- Germany
SRH Hochschule Heidelberg, Germany
Universidad de Alicante – Spain
Universidad de Jaen, Spain
Sciences PO Grenoble, France (staff mobility only)
Libertas Business School, Zagreb, Croatia
University of Szeged- Hungary
Edutus College, Tatabanya –Hungary
University of Rome “Tor Vergata”-Italy
Stockholm School of Economics in Riga (SSE), Riga, LATVIA
Polytechnic Institute of Guarda, Portugal
Instituto Politecnico do Porto (ISCAP), Portugal
Krakowska Akademia im.
University of Lodz – POLAND
Poznan University of Technology – POLAND
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom- Poland
Warsaw University of Life Sciences (SGGW) – Poland
Lazarski University
Partium Christian University, Romania
Tampere University of Applied Sciences, Tampere  – Finland
University of Presov – Slovakia
Tampere University of Applied Science

Για περισσότερες πληροφορίες, https://www.ihu.gr/monades/intprogrs

Close Menu