Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη οικονομικών μονάδων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσον και στο δημόσιο τομέα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον, για την εξεύρεση και διασφάλιση θέσεων εργασίας από τους πτυχιούχους του.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργαστούν, μεταξύ άλλων, ως:

• Λογιστές.
• Φοροτεχνικοί.
• Κοστολόγοι.
• Ελεγκτές.
• Οικονομικοί Διευθυντές.
• Σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης.
• Σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων.
• Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές.
• Σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης.
• Στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων.
• Στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

Close Menu