Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
Καρακολτζίδης ΙωάννηςΕ.Τ.Ε.Π.……@ihu.gr
2310 013180
Μπακάλη ΆνναΕ.Τ.Ε.Π.……@ihu.gr
2310 013180
Χαραλαμπίδης ΧαράλαμποςΕ.ΔΙ.Π.chara@ihu.gr

2310 013204

Close Menu