Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Αίθουσες – Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει υποδομές επαρκείς για την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού του έργου. Οι θεωρητικές διαλέξεις πραγματοποιούνται σε 7 αίθουσες διδασκαλίας και σε ένα αμφιθέατρο. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με προβολικά μηχανήματα, υπολογιστές και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

Επιπλέον, στο Τμήμα λειτουργούν 6 εργαστήρια πληροφορικής συνολικής δυναμικότητας περίπου 140 υπολογιστών. Οι διαθέσιμοι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο, έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και έχουν εγκαταστημένο το πλέον εξελιγμένο λογισμικό για τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. ERP συστήματα, ελληνικά και ξένα, όπως το Microsoft Navision, το SoftΟne, το Kefalaio της ALTEC κλπ είναι εγκατεστημένα σε άλλα εργαστήρια του Τμήματος. Επιπλέον, είναι εγκατεστημένα λογισμικά διεξαγωγής επιχειρηματικών παιγνίων (BGame), καθώς και σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Στο εργαστήριο Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας βρίσκεται εξειδικευμένο λογισμικό data mining, προϊόν ξένων πανεπιστημίων, όπως το λογισμικό WEKA του Πανεπιστημίου του Waikato, το Rapid Miner, καθώς και πραγματικά δεδομένα εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή ασκήσεων σε πραγματικές συνθήκες.

Η εκπαίδευση των φοιτητών και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στο χειρισμό αυτών των προγραμμάτων αποτελεί βασική επιδίωξη και δομική διάσταση του Προγράμματος Σπουδών.

 

Γραφεία

Κάθε καθηγητής διαθέτει το δικό του προσωπικό γραφείο, στο οποίο μπορεί να συναντά τους φοιτητές, να συνεργάζεται μαζί τους, καθώς επίσης να διεξάγει το επιστημονικό και διοικητικό του έργο.

 

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται σε δύο γραφεία και εξυπηρετεί τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος.

 

Αμφιθέατρα

Για τις συνεδριάσεις του Τμήματος διατίθεται ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας  63 θέσεων με έδρα για προεδρείο και υποδομή προβολών από H/Y.  Επιπλέον, για διάφορες εκδηλώσεις (σεμινάρια, ημερίδες, ορκωμοσίες, κ.λπ.) το Τμήμα χρησιμοποιεί κατά περίπτωση και άλλες υποδομές του ΔΙΠΑΕ, π.χ. το κεντρικό αμφιθέατρο «Αλέξανδρος», χωρητικότητας 500 ατόμων, και τις νέες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων «Φίλιππος» και «Ολυμπία», οι οποίες αποτελούν ένα δίκτυο πολυχρηστικών χώρων  με εξοπλισμό  υψηλών προδιαγραφών,  που διατίθεται  για  τις  ανάγκες  εκπαίδευσης  και  κάθε  είδους εκδηλώσεων  του Ιδρύματος.

Close Menu