Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

005 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΔΙΠΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΙΝΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΘ141 – ΤΚ 57400
ΣΙΝΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ Γραμματείας : 2310 013192

Τηλ. Προϊσταμένης Γραμματείας: 2310 013191

Fax:  2310 791191

e-mail: info@accis.ihu.gr

+ χάρτης

Close Menu